Navigace

Obsah

Historie obce

Historie

OLEŠNÍK jest 7,5 km severozápadně od Hluboké nad Vltavou. 
Nejstarší zmínka o něm je z roku 1409 v Popravčí knize pánů z Rožmberka, dříve zván též Volešníkem. Až do zrušení poddanství patřil stále k panství Hluboká nad Vltavou.

ŠkolaOkresním zřízením zemským se obec osamostatnila. Farou i školou patřila k Zahájí. Spadal pod správu Okresního soudu Hluboká nad Vltavou.
Roku 1840 měl 31 domů a 213 obyvatel, v roce 1921 65 domů s 595 obyvateli.

Počet obyvatel k 31.12.2020 v obci Olešník je 631.

          

 

KapličkaCHLUMEC je ves ležící 7 km severozápadně od  Hluboké nad Vltavou. Příslušela v letech 1850 - 1948 pod správu Okresního soudu Hluboká nad Vltavou.
První zmínka o něm jest z roku 1423 v Popravčí knize pánů z Rožmberka a to již s jeho dnešním názvem. Patřil stále k hlubockému panství. Dále je též zakreslen v podrobné mapě jihočeské cisterciáckého opatství, která je uložena ve Vyšším Brodě.
Obecním zřízením zemským v roce 1849 se obec osamostatnila. V roce Kaplička 1943 byly sloučeny obce Chlumec a Nová Ves v jednu obec s názvem Chlumec. Posledním ze starostů, kteří se vystřídali ve správě obce byl František Šilhavý až do r. 1945, kdy byly v obcích vytvořeny místní národní výbory.
Původně byl přiškolen k Purkarci, kam spadal i farou a školou.
Roku 1840 měl 28 domů s 265 obyvateli, v roce 1921 39 domů a 393 obyvatel.

Počet obyvatel k 31.12.2020 v obci Chlumec je 134.

 

NavesNOVÁ VES se rozprostírá asi 10 km severozápadně od Hluboké nad Vltavou. Do 1.1.1887 patřila k okresnímu hejtmanství Týn nad Vltavou a tímto dnem přešla k okresnímu hejtmanství v Českých Budějovicích. Do roku 1880 tvořila část místní obce Kočín.
První zpráva o ní je spjata s rokem 1598. V tomto roce  Bohuslav Malovec na Dřítni koupil od Jáchyma z Hradce hlubocké panství s příslušenstvím, mezi nimiž bylo uvedena i "Nová ves Nevděkov" Jmenovala se tehdy Nevděkov, ale již v roce 1617 bylo užito jejího dnešního názvu.
Obecním zřízením zemským v roce 1943 byly Dum sloučeny obce Chlumec a Nová ves v jednu obec s názvem Chlumec, kde setrvala až do roku 1945.
Původně školou patřila k Dřítni. Teprve v roce 1919 byla zřízena škola. Farou patří k Purkarci.
Roku 1840 měl 22 domů a 179 obyvatel, v roce 1921 23 domů s 146 obyvateli.

Počet obyvatel k 31.12.2020 v obci Nová Ves je 36.