Navigace

Obsah

On-line katalog knihovny: https://olesnik.knihovnybudejovicka.cz/arl-reg/cs/index/

E-mail: knihovna@olesnik.cz

 

Přehled knih zapůjčených knihovnou JVK v Českých Budějovicích (ke dni 6.12.2023): 

Přehled knih

 

Přehled novinek zakoupených knihovnou (ke dni 6.12.2023)

Přehled novinek

 

Provozní doba knihovny

 

Knihovna v Olešníku byla založena v minulém století, podle pamětníků se nacházela v budově Základní školy Olešník a půjčování knih zajišťovali tehdejší učitelé školy, manželé Fišákovi.

V současné době je knihovna v budově Obecního úřadu Olešník, č.p. 15.

Od ledna roku 2003 vstoupila v platnost zřizovací listina Obecní knihovny Olešník a knihovna je zřízena na dobu neurčitou.

Knihovna buduje a zpřístupňuje univerzální knihovní fond se zřetelem k potřebám všech občanů obce a okolí, poskytuje výpůjční, informační a meziknihovní výpůjční službu, pořádá besedy pro začínající čtenáře z řad Mateřské školky a Základní školy v Olešníku. Dále spolupracuje s Jihočeskou vědeckou knihovnou v Českých Budějovicích, která je pověřena regionálními funkcemi. Z této knihovny jsou pravidelně půjčovány soubory knih a podle potřeby pro studenty a školáky knihy pro povinnou četbu. V rámci projektu Internetizace knihoven Jihočeského kraje byl v roce 2006 v obecní knihovně nainstalován počítač. Pro všechny občany je přístup na internet zdarma.

V roce 2015 získala knihovna od Ministerstva kultury dotaci na pořízení integrovaného knihovního programu. Od poloviny roku 2015  byl v knihovně nainstalovaný  integrovaný knihovní program Clavius, který řešil všechny činnosti týkající se evidence, katalogizace a sledování výpůjček dokumentů. a to na 5 let. Pro evidenci výpůjček se používá technologie čárového kódu. V roce 2020 nabídla Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích záměnou za program Clavius jejich nově vypracovaný Regionální knihovní systém (REGS). Během prosince 2020 byl tento nový systém nainstalován a od roku 2021 knihovna úzce spolupracovala na revizi knihovního fondu. Tento nový program velmi pomáhá při půjčování knih, registraci čtenářů, při změně výpůjční doby je zajištěna informovanost registrovaných čtenářů a vytvoření ročních statistik pro Ministerstvo kultury ČR.

 Podle výkazu za rok 2022 je v knihovně evidováno 3719 knih, z toho naučná literatura nabízí 620 a krásná literatura 3099 knih.  Počet půjčených knih se  zvětšil na 1514 ks za celý rok. Nově se zaregistrovali 4 čtenáři a celkem loni navštívilo knihovnu 415 osob.

Od roku 1993 vede knihovnu Růžena Popelová.

 

Důležité dokumenty: 

 

Knihovna

Knihovna

Knihovna

Knihovna

Knihovna