Navigace

Obsah

 

Sběrný dvůr Olešník

  Provozní doba - letní čas

  Středa:    15:00 - 18:00 hod.

  Sobota:   08:30 - 11:30 hod.

 

  Provozní doba zimní čas

  Středa:     14:00 - 17:00 hod.

  Sobota:    08:30 - 11:30 hod.

 

 Novinka 2024 - odpadová karta na sběrný dvůr, více infozde 

 Provozní řád sběrného dvora: zde

 Harmonogram svozů pytlů s tříděným odpadem od domu:  2024 - zde

 Informování občanů o odpadovém hospodářství - r. 2021, 2022: zde

 Modrý/žlutý pytel - svoz od domu : zde

 Sběrná místa pro tříděný odpad - Olešník, Chlumec, Nová Ves : zde

 Jak předcházet a minimalizovat množství odpadu? : zde

 Jak správně třídit odpad : zde

 Littering - neodhazujme odpadky na zem : zde

 Co s nápojovými kartony - tetrapacky? Do žlutého pytle/kontejneru. : zde

 Recyklujme jedlé oleje a tuky : zde , www.recyklujolej.cz

 Ve sběrném dvoře je umístěn kontejner na SBĚR ODĚVŮ, více info: zde

Černá skládka - pokuta až 500 000Kč!!!!

 

Sběrný dvůr je zpřístupněn:

- fyzickým osobám s trvalým pobytem na území Obce Olešník, Chlumec, Nová Ves

- fyzickým osobám, které tu vlastní či spoluvlastní stavbu určenou k individuální rekreaci

Třídění je důležité


 

 EKO-KOM - autorizovaná obalová společnost - systém tříděného sběru a využití odpadu

- Osvědčení o úspoře emisí díky třídění odpadu: 2021, 2022 

 

 ASEKOL - recyklace elektrospotřebičů - obec Olešník

- Certifikát od společnosti ASEKOL: 2021 , 2022 , 2023

- Informace o vlivu recyklace elektroodpadu na životní prostředí: zde

 

GREEN logistics - zpětný odběr pneumatik

 

EKOLAMP - zpětný odběr elektrospotřebičů: Osvědčení pro odběrné místo